Những hạng mục rủi ro đối với ngân hàng khi cho vay bất động sản

04/01/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó, Thông tư 23 có phân chia 4 ngưỡng rủi ro với ngân hàng cho vay bất động sản.

Theo Thông tư 23, tỷ lệ an toàn vốn là chỉ tiêu được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 23 cũng có quy định khách hàng có dư nợ tín dụng lớn là khách hàng (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) có dư nợ tín dụng chiếm từ 5% vốn tự có trở lên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Riêng đối với ngân hàng hợp tác xã, khách hàng có dư nợ tín dụng lớn bao gồm cả quỹ tín dụng nhân dân thành viên.

Nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu là số dư nợ chưa chuyển nợ xấu do được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa xử lý được là các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và chưa được xử lý, thu hồi.

Mức phạt tiền trung bình đối với vi phạm là giá trị trung bình của mức phạt tiền tối đa và mức phạt tiền tối thiểu của khung tiền phạt áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức được quy định tại Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Thông tư 23 cũng có những quy định về cách tính điểm để xếp hạng, cũng như cách trừ đối đối với các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức tín dụng.

Theo đó, điểm của nhóm chỉ tiêu định tính tại từng tiêu chí xếp hạng được xác định trên cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo các mức điểm 1, 2, 3, 4 hoặc 5. Trong đó, mức điểm có giá trị càng nhỏ thì mức độ tuân thủ quy định pháp luật càng thấp.

Một trong những điểm đáng chú ý nữa quy định trong Thông tư 23 là nội dung về phân loại rủi ro đối với tín dụng cho bất động sản, cụ thể có 4 ngưỡng rủi ro là:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.