5 huyện ngoại thành lên quận, đồng loạt xây dựng nhiều đại đô thị thông minh, tháp trung tâm tài chính

30/08/2021

5 huyện ngoại thành lên quận, đồng loạt xây dựng nhiều đại đô thị thông minh, tháp trung tâm tài chính

Hà Nội sẽ nâng cấp 5 huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng lên quận trước năm 2025.

Ngày 01/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 – 2025”.

Kế hoạch phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì triển khai các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, nội dung đáng chú ý được Kế hoạch số 202 đề cập là nâng cấp 5 huyện ngoại thành Hà Nội lên quận. Cụ thể, các huyện: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng sẽ chủ trì, phối hợp cập nhật kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố đến năm 2025.

Về cơ sở hạ tầng, Kế hoạch số 202 giao UBND quận Nam Từ Liêm, UBND hai huyện Đông Anh và Đan Phượng triển khai đầu tư xây dựng 2-3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh.

UBND các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì đầu tư xây dựng 20 tuyến đường giao thông hạ tầng khung tại các huyện thuộc đề án lên quận.

Cùng với nhiệm vụ nâng cấp 5 huyện lên quận, Kế hoạch số 202/KH-UBND cũng đưa ra nhiệm vụ cho các sở ban ngành liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì hoàn thành xây dựng 2-3 siêu thị, trung tâm thương mại lớn; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đông Anh triển khai đầu tư xây dựng 1 tháp trung tâm tài chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu outlet quy mô lớn.

Sở Công Thương Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đầu tư, cải tạo, xây dựng 20 chợ.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, thị xã Sơn Tây phát triển, mở rộng 3-5 khu vực thành không gian, tuyến phố đi bộ.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.