Bất động sản thắng thế ngân hàng về phát hành trái phiếu

09/12/2021

Theo tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 11/2021 có tổng cộng 40 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước, với tổng giá trị phát hành 18.276 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng của Công ty cổ phần Vinhomes giá trị 2.090 tỷ đồng. Bất động sản là nhóm dẫn đầu về giá trị phát hành.

Trong tháng 11/2021, bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu về tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp với 8,476 tỷ đồng, chiếm 42% tổng giá trị phát hành của tháng và trong đó, có khoảng 59% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm.

Trong nhóm bất động sản, đợt phát hành có giá trị lớn nhất đến từ Công ty cổ phần Vinhomes (2.090 tỷ đồng) với trái phiếu phát hành ra công chúng có kỳ hạn 5 năm. Lãi suất 9,2%/năm cho 4 kỳ đầu tiên và thả nổi ở các kỳ sau với lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm đồng Việt Nam 12 tháng của 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV.

Ngân hàng là nhóm ngành xếp thứ 2 về tổng giá trị phát hành 7.950 tỷ đồng, chiếm 39% tổng giá trị phát hành trong tháng.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á dẫn đầu với 5 đợt phát hành trái phiếu có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, lãi suất 3,7%/năm, kỳ hạn 3 năm. Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng có giá trị phát hành tương tự với 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.000 tỷ đồng, lãi suất 3,2%/năm, kỳ hạn 3 năm để phát triển hoạt động tín dụng.

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm, tổng cộng có 826 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị đạt 495 nghìn tỷ đồng, trong đó có 803 đợt phát hành riêng lẻ và 23 đợt phát hành ra công chúng, 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1,425 tỷ USD.

Trong 11 tháng đầu năm, nhóm bất động sản hiện đang dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 187,16 nghìn tỷ đồng, chiếm 38%. Trong đó có khoảng 30% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu (tỷ lệ này có xu hướng tăng lên so với tháng trước).

Nhóm ngân hàng đứng ở vị trí thứ 2, với tổng khối lượng phát hành 169,6 nghìn tỷ đồng, có 46,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 27%), 71% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2 – 4 năm.

Trong 11 tháng đầu năm, có 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của Công ty cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD), trái phiếu bền vững của Vinpearl (425 triệu USD).


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.