Hà Nội thúc tiến độ quy hoạch hai bên bờ sông Hồng

13/07/2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, TP. Hà Nội đã phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử. Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng, quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống…

Đó là một trong những thông tin vừa được Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hà Nội đưa ra về quy hoạch 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong nửa đầu năm nay, thành phố đã tập trung triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh việc thực hiện tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch trên địa bàn, mục tiêu phủ kín quy hoạch, tiến tới quản lý theo quy hoạch.

Quy hoạch bờ sông Hồng

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, có 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử đã được thành phố phê duyệt gồm: H1-1A, H1-1B, H1-1C, H1-2, H1-3, H1-4. Thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng, quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống. Đến nay, thành phố cũng đang triển khai lập 20 quy hoạch phân khu tại 4 đô thị vệ tinh. Trong đó, có 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Xuân Mai, 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên, 6 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn và 8 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Sơn Tây.

Ngoài ra có 2 đồ án quy hoạch chi tiết (lập mới) đã được TP. Hà Nội phê duyệt thêm. Hai đồ án này có tổng diện tích quy hoạch 54,4 ha. Thành phố cũng phê duyệt 1 đồ án điều chỉnh tổng thể có diện tích 23,7 ha.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Hà Nội vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện các đồ án, nhiệm vụ. Đơn cử như Quy hoạch chi tiết các khu nhà ở xã hội tập trung; Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề dệt lụa Vạn Phúc và làng gốm Bát Tràng; tổ chức rà soát các quy hoạch phân khu đến kỳ rà soát, nhất là với những huyện có lộ trình lên quận…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.