Tạm dừng chuyển nhượng đất đồng sở hữu tại Bà Rịa – Vũng Tàu

27/04/2021

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó có yêu cầu tạm dừng chuyển nhượng đất đồng sở hữu.

Công văn mới đây của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị, thành phố và văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nêu rõ, cần tạm dừng các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân có chung quyền sử dụng một thửa đất (đất đồng sở hữu) đối với các trường hợp diện tích bình quân/hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong cùng một thửa đất thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên địa bàn tỉnh.

Việc tạm dừng này áp dụng với cả những trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục xác nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc người dân mua đất phân lô, giấy tờ đồng sở hữu gây rủi ro cho chính người mua, đồng thời làm ảnh hưởng đến công tác quản lý như quản lý đô thị, quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để làm dự án chỉnh trang đô thị vì thế sẽ gặp khó khăn.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần đánh giá thêm về ảnh hưởng, tác động đến công tác quản lý trật tự về tách thửa, quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự đất đai, việc xử lý tranh chấp, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với một thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.