Việt Nam xuất siêu 2 tháng đầu năm, dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu trên 4 tỉ USD

24/03/2021

Mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 vẫn ghi nhận đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại hàng hóa 2 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 1,29 tỉ USD. Trong đó kể đến mặt hàng dệt may đạt 4,76 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm trước.

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và và hoạt động thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2.2021 ước tính đạt 20 tỉ USD, giảm 29,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,65 tỉ USD, giảm 31,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,35 tỉ USD, giảm 29,3%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 giảm 4,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 15,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 1%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 48,55 tỉ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, cụ thể: Điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 9,3 tỉ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,9 tỉ USD, tăng 27,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,5 tỉ USD, tăng 72,6%; hàng dệt may đạt 4,76 tỉ USD, tương đương cùng kỳ năm trước; giày dép đạt 3,2 tỉ USD, tăng 15,4%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỉ USD, tăng 51%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,6 tỉ USD, tăng 11,6%; sắt thép đạt 1,1 tỉ USD, tăng 71,9%; thủy sản đạt 1,01 tỉ USD, tăng 0,7%.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay với kim ngạch đạt 13,78 tỉ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 8,2 tỉ USD, tăng 50,5%. Thị trường EU đạt 6,1 tỉ USD, tăng 18,4%. Thị trường ASEAN đạt 4,1 tỉ USD, tăng 3,4%. Hàn Quốc đạt 3,35 tỉ USD, tăng 13,4%. Nhật Bản đạt 3,15 tỉ USD, tăng 1,1%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2.2021 ước tính đạt 20,8 tỉ USD, giảm 21,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,75 tỉ USD, giảm 23,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14,05 tỉ USD, giảm 20,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2 tăng 10,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 3,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,2%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 47,26 tỉ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15,62 tỉ USD, tăng 16%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,64 tỉ USD, tăng 31,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 2 ước tính nhập siêu 800 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,29 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,8 tỉ USD), trong đó khu vực trong nước nhập siêu 4,14 tỉ USD; khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,43 tỉ USD.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.