KỶ NIỆM 11 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ AN BÌNH